Sisteme cu microprocesoare integrate

Anul IV, specializarea A, sem. I, cod curs S, pachet 1A, disciplina 4

Numar ore: curs 3 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs:

Sl. dr. ing. Radu Pietraru

Titular laborator: Sl. dr. ing. Radu Pietraru, Sl. dr. ing. Alexandru Velicu
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Laborator 50%, examen 50%. Pentru promovare este necesara obtinerea a 50% din punctajul asociat laboratorului si a 50% din punctajul maxim total.

Obiective curs:

  Familiarizarea studentilor cu arhitecturile sistemelor embedded. Cunoasterea structurii interne a microcontrollerelor. Studierea circuitelor suport necesare in sisteme embedded. Interfatarea intre sisteme embedded si lumea exterioara. Proiectarea sistemelor embedded. Programarea sistemelor embedded.

Obiective laborator:

  Familiarizarea cu instrumente specifice de dezvoltare pentru procesoare tinta. Intelegerea unor principii practive de proiectare si realizare a sistemelor cu microprocesoare integrate.

Continut curs:

 • Cerinte de proiectarea unui sistem
 • Familii de microprocesoare integrate
 • Considerente generale de proiectare hardware
 • Interfatarea sistemului cu mediul înconjurator
 • Considerente generale de proiectare software
 • Sisteme de operare specializate
 • Sisteme industriale specializate

Continut laborator:

 • Prezentare platforma de dezvoltare și mediu de programare
 • Elemente de intrare / ieșire digitală
 • Interfațarea cu utilizatorul
 • Achiziția de date
 • Elemente de comandă
 • Comunicații de date

Observatie:

  Modul de predare la curs se va baza pe prezentarea materiei (pusa la dispozitia studentilor înaintea prezentarii în format electronic), discutii interactive pe marginea problemelor prezentate, evaluare continua a cunostintelor acumulate de studenti. În cadrul orelor de aplicatii studentii vor avea la dispozitie materiale în format electronic si aplicatii interactive pentru aprofundare si mai buna întelegere a notiunile dobândite la curs.

Bibliografie:

 • Elemente practice de baza in dezvoltarea sistemelor cu microprocesoare integrate. Radu Pietraru, Alexandru Velicu - Editura TechnoMedia 2013

Prezentarea platformei de dezvoltare și a mediului de programare

Elemente de intrare / ieșire digitală

Interfațarea cu utilizatorul

Achiziția de date

Elemente de comandă

Comunicații de date

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting