Sisteme de operare in timp real

Anul IV, specializarea A, sem. I, cod curs S, pachet 2A1, disciplina 2

Numar ore: curs 2 ore/saptamâna, laborator 2 ora/saptamâna
Titular curs: Prof.dr.ing. Daniela Saru
Titular laborator: Sl.dr.ing. Stefan Mocanu
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Activitatea la laborator si teme de casa (50%) si doua lucrari scrise de verificare a cunostintelor (50%). Pentru promovare este necesara obtinerea a cel putin 50% din punctajul asociat fiecareia dintre cele doua categorii de activitati.

  ATENTIE: Studentii care refac disciplina sunt obligati (conform Regulamentului UPB) sa achite taxa de refacere a disciplinei la inceputul semestrului din care aceasta face parte si sa contacteze cadrul didactic titular de indata ce activitatile didactice debuteaza. Nerespectarea acestor cerinte duce la imposibilitatea prezentarii la verificarile finale si, implicit, la nepromovarea disciplinei. 

Obiective curs:

  Prezentarea principiilor de organizare si functionare a sistemelor de operare, precum si a celor mai importante componente si mecanisme utilizate in proiectarea acestora. Prezentarea caracteristicilor si restrictiilor impuse de sistemele de operare in timp real. Studii de caz pentru sisteme de operare reprezentative. Formarea abilitatii de a crea aplicatii software care sa foloseasca mecanismele oferite de catre sistemele de operare în timp real; utilizarea sistemului de operare în timp real QNX.

Obiective laborator:

  Orele de laborator au drept scop fixarea si utilizarea in mod creator a notiunilor prezentate la curs. Structura orelor de laborator cuprinde prezentarea unui breviar de cunostinte teoretice (un "plus" fata de cele prezentate la curs, daca este necesar) si a unor aplicatii software cu rol de model, urmata de lucrul cu studentii pe calculator pentru implementarea de aplicatii cu ajutorul limbajului C, sub sistemul de operare QNX (sistem de timp real).

Continut curs:

 • Definitii si scurt istoric al sistemelor de operare.
 • Structura sistemelor de operare.
 • Procese si fire de executie (thread-uri).
 • Procese concurente: definitii, problema sectiunii critice si algoritmi de rezolvare a acesteia, semafoare, probleme clasice de coordonare a proceselor, constructii de limbaj, comunicarea intre procese.
 • Planificarea unitatii centrale: definitii, criterii de performanta, algoritmi de planificare.
 • Starea de interblocare a proceselor: problematica si solutii.
 • Gestionarea memoriei si mecanisme de memorie virtuala. Algoritmi.
 • Sisteme de fisiere.
 • Sistemul de intrare/iesire.
 • Caracteristici, performante si domeniu de aplicabilitate ale unor sisteme de operare reprezentative.

Continut laborator:

 • Introducere in QNX.
 • Lucru cu fisiere.
 • Procese, gestiunea proceselor.
 • Comunicarea intre procese prin fisiere si pipe-uri.
 • Evenimente si semnale.
 • Mesaje si semafoare.
 • Memorie partajata.
 • Studii de caz: module dedicate gestionarii memoriei, sistemului de fisiere, module shell - caracteristici, particularitati de implementare.

Observatie:

  Activitatea de laborator presupune participarea la ore si realizarea unor teme (aplicatii software) pentru fiecare dintre subiectele discutate. Temele sunt individuale si trebuie  prezentate pe echipamentele de calcul disponibile in laborator la datele stabilite de catre cadrul didactic indrumator.

Bibliografie:

 • S. Tannenbaum, ”Modern Operating Systems”, 3-rd Edition, Prentice Hall, SUA, 2008
 • T. Ionescu, Daniela Saru, J. Floroiu, "Sisteme de operare. Principii si functionare", Editura Tehnica, Bucuresti, 1997;
 • Stefan Mocanu, Daniela Saru, "Comunicare si sincronizare între procese utilizator in sistemul de operare QNX", Editura Printech, Bucuresti, 2010
 • www.qnx.com - Sistemul de operare QNX - documentatie Internet
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting