Tehnici de decizie si analiza riscului

Anul IV, specializarea A1, sem. II, cod curs S, pachet 2A1, disciplina 3

Numar ore: curs 2 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs: Conf.dr ing. Calin Soare
Titular laborator: Conf.dr ing. Calin Soare
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Activitatea la laborator si teme de casa - 6 puncte, examinarea finala (lucrare scrisa) - 4 puncte laborator. Pentru promovare este necesara obtinerea a 50% din punctajul asociat laboratorului si a 50% din punctajul maxim total.

Obiective curs:

  Principalul obiectiv al acestui curs este de a oferi absolventului un ansamblu complet de cunostinte si metode necesare pentru urmarirea si conducerea sistemelor tehnologice. Elementele introduse în curs au un caracter foarte general dar fac trimitere directa catre urmatoarele domenii:
  • retele de comunicatii
  • prelucrarea semnalelor si a imaginilor
  • informatica si sisteme informationale
  • sisteme automate si productica
  • menegementul si gestiune întrprinderilor
  • achizitia datelor si prelucrarea informatiei.
  Cursul abordeaza probleme teoretice fundamentale si este însotit de o serie de aplicatii necesare fixarii cunostintelor.

Obiective laborator:

  Destinat studentilor Facultatii de Automatica si Calculatoare aplcatiile aferente cursului, dezvoltate sub forma de proiect conform programei scolare sunt orientate catre teme legate de realizarea unor unelte soft care sa faciliteze prelucrarea informatiilor primare în vederea solutionarilor problemelor decizionale.

Continut curs:

 • Teoria utilitatii multiatribut: Functii de utilitate. Alegerea în conditii certe, de incertitudine si înconditii de risc. Decompozabilitatea functiilor de utilitate în conditii cerete. Decompozabilitatea functiilor de utilitate în conditii de incertitudine. Codificarea functiilor de utilitate
 • Masurarea redusa si modele relationale de preferinta: Elemente fundamentale privind evaluarea restrânsa. Relatii fundamentale si familii de modele. Modele utilizând urma marginala a nivelului Modele utilizând urma marginala privind ecartul de variatie
 • Functii de agregare pentru elaborarea deciziilor: Proprietati matematice elementare. Proprietati algebrice. Medii. Medii cvasiaritmetice. Medii lagrangiene, medii Cauchy. Functii de agregare asociative
 • Evaluari subiective: Definitii, domenii conexe. Aproximari multicriteriale ale evaluarilor subiective. Constructia functiilor de agregare. Determinarea parametrilor functiilor de agregare

Continut laborator:

 • Interpolarea functiilor pe baza datelor experimentale. Utilizarea programului cftool pentru extrapolarea datelor experimentale
 • Program pentru evaluarea functiilor de utilitate pentru cazul doi dimensional
 • Prezentarea programului BNet.Builder pentru stabilirea relatiilor cauza efect utilizând retele Bayesiene
 • Utilizarea BNet.Builder pentu realizarea unei prognoze meteo
 • Prezentarea programului NETICA destinat simularii retelelor decizionale si a diagramelor de influenta
 • Utlizarea programului NETICA pentru prognoza defectelor unui autovehicul
 • Simularea retelelor Bayesiene utilizând MATLAB
 • Utilizarea retelelor Bayesiene pentru simularea filtrului Kalman.

Observatie:

  Activitatea de laborator presupune participarea la ore si realizarea unor teme de casa. Temele sunt individuale si trebuie predate, in forma scrisa, la datele stabilite de cadrul didactic indrumator.

Bibliografie:

 • Debreu G. Theory of Value. John Wiley and Sons New York 1960
 • Denis Bouyssou Concepts et methodes pour l'aide a la decision
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting