Traductoare si sisteme de masurare

Anul III, specializarea Automatica si Informatica Aplicata, sem. I, curs obligatoriu

Numar ore: curs 3 ore/saptamâna, aplicatii 2 ora/saptamâna
Titular curs: Prof.dr.ing. Valentin Sgârciu
Titular laborator: S.l.dr.ing. Madalin Vlad, Ing. Serban Nicolae (colaborator extern), Ing. Gabriel Totolici (colaborator extern)
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Activitatea la laborator (prezenta + referate) 30 puncte, verificarea intermediara (scris) 30 puncte, verificarea finala (examen scris) 40 puncte.

Obiective curs:

  Insusirea cunostintelor de baza privind structura, particularitatile si precizia sistemelor de masurare: caracterizare generala, categorii de masurari, prelucrarea datelor de masurare (categorii de incertitudini de masurare, combinarea incertitudinilor partiale, teste pentru depistarea erorilor grosiere). Notiunile de senzor si traductor, caracteristicile generale ale traductoarelor, performantele traductoarelor în regim static si dinamic, elementele componente tipice ale traductoarelor, sisteme de achizitie/distributie a datelor (structuri tipice, conversia analog-numerica, conversia numeric-analogica, multiplexarea analogica si numerica, esantionare si retinere), traductoare inteligente, retele de senzori wireless, variante industriale de traductoare pentru cele mai frecvent investigate marimi.

Obiective laborator:

  Aplicatii de laborator privind traductoarele de presiune, deplasare analogice si numerice, temperatura, nivel, debit, viteza de rotatie, forta. Convertoare analog-numerice cu compensare (în trepte egale, cu aproximatii succesive), instrumentatie virtuala (LabVIEW), sisteme de achizitie a datelor de la traductoare cu iesire în semnal electric de nivel mic si unificat, aplicatii ale SAD-urilor în automatizari simple.

Continut curs:

 • Concepte generale si terminologie
 • Caracteristicile generale ale traductoarelor
 • Elementele componente tipice ale traductoarelor
 • Sisteme de achizitie/distributie a datelor
 • Traductoare inteligente
 • Sisteme de masurare cu traductoare pentru aplicatii industriale

Continut laborator:

 • Studiul unor traductoare de temperatura
 • Studiul unui traductor de presiune cu element sensibil piezorezistiv
 • Studiul unor convertoare analog-numeric cu compensare în trepte egale / cu aproximatii succesive
 • Studiul unei retele de senzori mobili folosind unitatea Open Enterprise
 • Introducere în LabVIEW; Crearea de instrumente virtuale (VI)
 • Notiuni si proceduri avansate pentru programare în LabVIEW; realizarea de aplicatii complexe
 • Instrumente virtuale pentru generarea si vizualizarea semnalelor si a graficelor de functii matematice
 • Achizitia si prelucrarea semnalelor de la traductoare analogice
 • Prelucrarea si generarea semnalelor pentru traductoare analogice
 • Achizitia, prelucrarea si generarea semnalelor de la / catre traductoare analogice / dispozitive de actionare analogice
 • Achizitia, prelucrarea si generarea semnalelor de la / catre traductoare numerice
 • Achizitia datelor de proces cu module specializate
 • Reglarea bipozitionala a temperaturii folosind placi multifunctionale si programarea în LabVIEW.

Observatie:

 • Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor de licenta):
  • Laborator: maximum 20 puncte;
  • Tema de casa: maximum 10 puncte;
  • Partial: maximum 30 puncte;
  • Examen: maximum 40 puncte.
 • Cerintele minimale pentru promovare
  • predarea si sustinerea temei de casa - minimum 5 puncte;
  • promovarea laboratorului - minimum 10 puncte;
  • promovarea partialului - minimum 15 puncte;
  • promovarea examenului - minimum 20 puncte;
  • obtinerea a 50 % din punctajul total;
 • Calculul notei finale
  • Prin rotunjirea punctajului final, dupa cum urmeaza: 50-55 puncte - nota 5; 56-64 - nota 6; 65-73 - nota 7; 74-83 - nota 8; 84-93 nota 9; 94- 100- nota 10)

Bibliografie:

 • G.Ionescu, V.Sgarciu - Traductoare pentru aplicatii industriale, vol.1-1986, vol.2-1996, Ed.Tehnica.
 • V.Sgârciu - Prelucrari de date, Ed.Matrixrom, 1998.
 • V.Sgarciu, D.Popescu - Echipamente pentru masurarea si controlul parametrilor de proces, Ed.Electra-ICPE, 2003.
 • V.Sgarciu, G.Ionescu, M.St.Vlad - Traductoare si instrumentatie virtuala; aplicatii, Ed.Printech, 2007.
 • M.J. Usher - Sensors and Transducers, Mac Millan, 1985.
 • Ian Sinclar - Sensors and Transducers, Elsevier, 2001.
 • John Webster - Measurement, Instrumentation and Sensors, Handbook, CRC Press, 1999.
 • Edgar Callway - Wireless Sensors Networks, CRC Press, 2003.
 • Jacob Fraden - Handbook of Modern Sensors, AIP Press, 1993.
 • Brian Eggins - Chemical Sensors and Biosensors, J.Wiley, 2004.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting