Retele de calculatoare

Obiective curs:

  Prezentarea conceptelor de baza si a modelelor standardizate ale arhitecturii retelelor si inter-retelelor de calculatoare; prezentarea algoritmilor care stau la baza protocoalelor curente si analizarea performantelor acestora; familiarizarea cu cele mai raspandite protocoale utilizate in retelele si inter-retelele de calculatoare.

Obiective laborator:

  Studii de caz si simulatoare ale diverselor protocoale folosite in retelele si inter-retelele de calculatoare.

Continut curs:

 • Notiuni de baza: Conceptul de retea de calculatoare. Structuri. Procesoare de comunicatie. Organizarea ierarhica a arhitecturii si modele de referinta pentru retele mari, retele locale si interretele de calculatoare.
 • Nivelul fizic: Medii fizice de comunicatie.
 • Subnivelul de multiacces la mediu din retelele locale: Metode si protocoale de alocare dinamica a canalului: cu fir, prin radio si prin sateliti.
 • Nivelul (de control al) legaturii de date: Stabilirea si recunoasterea limitelor cadrelor. Protocoale cu confirmare si retransmisie pentru asigurarea transmisiei corecte.
 • Nivelul de retea: Tipuri de servicii furnizate. Algoritmi si protocoale de dirijare in retele si interretele de calculatoare. Strategii si protocoale pentru prevenirea si combaterea aglomerarilor.
 • Nivelul de transport: Servicii furnizate. Comenzi primitive. Stabilirea si eliberarea conexiunilor. Asigurarea unei transmisii fiabile. Controlul fluxurilor si al aglomerarilor.
 • Nivelul de sesiune: Servicii oferite. Administrarea si sincronizarea comunicatiei. Notiuni privind calitatea serviciilor.
 • Nivelul de prezentare: Reprezentarea datelor. Notatia sintactica abstracta. Tehnici de compresie si de securizare a datelor.
 • Notiuni de proiectare topologica a retelelor mari de calculatoare.
 • Interconectarea retelelor de calculatoare: Conceptul si arhitectura Internet. Adresarea în Internet - structura adreselor. Protocoalele ARP si RARP. Divizarea în subretele. Gruparea retelelor - sisteme autonome.
 • Protocolul IP: Structura datagramelor. Fragmentarea si reasamblarea datagramelor. Rutarea in Internet-protocoale uzuale. Rezolvarea problemei aglomerarilor.
 • Protocoalele TCP si UDP: Asigurarea corectitudinii pachetelor receptionate. Protocolul UDP pentru transferul rapid de informatii.
 • Nivelul de aplicatie: Prezentarea celor mai folosite protocoale de aplicatii in retea, in Internet si in Web.
 • Notiuni despre administrarea retelelor si inter-retelelor de calculatoare: Prezentarea SNMP.

Continut laborator:

  Studiul algoritmilor care stau la baza protocoalelor de la diversele niveluri ierarhice ale arhitecturii retelelor - prin programe de simulare.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting