Automate programabile si microprogramare

Anul III, semestrul II, curs obligatoriu

Numar ore: 3 ore/saptamana, seminar 2 ore/saptamana
Titular curs: Prof. dr. ing. Theodor BORANGIU, Conf. dr. ing. Nick Andrei IVANESCU
Titular laborator: Claudia Raluca TUDORIE
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Activitatea la laborator si teme de casa 4 puncte, examinarea finala (examen scris) 6 puncte. Cerintele minimale pentru promovare: predarea temelor de casa; promovarea laboratorului; obtinerea a 50 % din punctajul total; obtinerea a 50 % din punctajul verificarii finale.

Obiective curs:

  Prezentarea metodelor de descriere logico-temporala si implementare a algoritmilor de secventiere/ reglare/ monitorizare/ control miscare cu automate programabile (AP) pentru procese industriale si servicii. Prezentarea formalismelor si a limbajelor de programare a AP industriale. Prezentarea modulelor hardware, a principiilor de configurare a retelelor de AP industriale, a protocoalelor de comunicatie in structuri tolerante la defect. Prezentarea solutiilor de diagnoza automata cu automate programabile.

Obiective laborator:

  Configurare hardware a automatelor programabile industriale. Exemple de aplicatii de automatizare a proceselor industriale folosind AP. Dezvoltarea de programe folosind limbajele Grafcet, Ladder Diagram, IsaGraf. Simularea aplicatiilor de control utilizând AP din familia Allen Bradley. Exemple de aplicatii folosind mediul de programare logica Indralogic pe automate Bosch. Aplicatii folosind medii de dezvoltare SCADA (Citectscada) si DCS (Wincc, Deltav).

Continut curs:

 • Arhitecturi de automate programabile industriale. Blocuri hardware componente. Magistrale de sistem.
 • Sistemul de operare al automatelor programabile. Ciclul masina, timing, intrari rapide, intreruperi.
 • Medii de programare a automatelor industriale. Limbajul literal, formalismul Ladder Diagram, programare grafica structurata (Grafcet, IsaGraf).
 • Studii de caz pentru aplicatii de comanda cu automate programabile (secventiere, cicluri manual/ automat, reluare dupa avarie de alimentare).
 • Retele de AP. Sisteme distribuite. Nivelul proces. Nivelul gateway. Interfata utilizator. Sisteme SCADA.
 • Protocoale de comunicatie intre automate programabile in medii industriale. Standardul RS485. Protocolul Profibus. Configurarea AP pentru comunicatia prin Profibus. 8.Protocoale de comunicatie intre automate programabile in medii industriale. Standardul RS485. Protocolul Profibus. Configurarea AP pentru comunicatia prin Profibus. 9.Reglarea numerica cu AP. Blocuri software de reglare mono-canal. Arhitecturi software de reglare multi-bucla.
 • Functionalitate "control miscare" (motion control) a automatelor programabile. Aspecte hardware si software.

Continut laborator:

 • Exemple de procese descrise prin diagrame Grafcet: aplicatie de dozare/malaxare.
 • Trecerea de la diagramele Grafcet la programe in limbajul Ladder Diagram: controlul unei macarale.
 • Solutii de automatizare implementate cu AP Allen Bradley, in limbajul Ladder Diagram: comanda miscarii oscilatorie a unui mobil, umplere automata containere.
 • Studiul mediului de programare Advanced Programming Software: editarea unui program, descarcarea in automat, depanarea programului in timp real.
 • Exemple de programe folosind mediul de programare IsaGraf: linie automata de îmbuteliere.
 • Simularea si depanarea aplicatiilor de control construite in mediul IsaGraf: statie automata de spalat autoturisme.
 • Exemple de aplicatii de reglare folosind automate programabile: controlul turatiei unui servomotor de c.c.
 • Aplicatii de control construite in mediul IsaGraf: elevator clasificator de pachete, umplerea si astuparea automata a sticlelor.
 • Aplicatii de control construite in mediul Indralogic: aplicatie de detectare si expulzare a sticlelor fara dop.
 • Exemple de construire a unei interfete om-masina folosind mediul de programare Citectscada.
 • Exemple de construire a unei interfete om-masina folosind mediul de dezvoltare Wincc.

Observatie:

  Activitatea de laborator este obligatorie si studentii nu pot intra in examen fara efectuarea tuturor laboratoarelor.

Bibliografie:


 • Th. Borangiu, A.-N. Ivanescu si S. Brotac, Automate programabile. Teorie si probleme rezolvate, Ed. Printech, Bucuresti 2002,
 • Th. Borangiu si R. Dobrescu, Automate Programabile, Editura Academiei Romane, Bucuresti 1986.
 • SLC 500, Allen Bradley 1785 PLC-5 Processors Reference Book, 2004.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting