Analiza si sinteza sistemelor informatice

Anul IV, specializarea Automatica si informatica aplicata, semestrul II, curs la alegere

Numar ore: curs 2 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs: Conf. dr. ing. Ioana Fagarasan, prof.dr.ing Sergiu Stelian Iliescuu
Titular laborator: Conf. dr. ing. Ioana Fagarasan
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  1. Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor de licenta) :
   • Acumularea de cunostinte la finalul fiecarui laborator (media notelor reprezinta 20% din nota finala)
   • Prezenta la activitatile didactice (10% din nota finala)
   • Aprecierea temei de laborator (10% din nota finala)
   • Aprecierea referatului din tematica cursului (20% din nota finala)
  2. Cerintele minimale pentru promovare
   • predarea temelor de casa/proiectului;
   • promovarea laboratorului;
   • obtinerea a 50 % din punctajul total;
   • obtinerea a 50 % din punctajul verificarii finale
  3. Calculul notei finale
   • Nota la examenul de curs final - 40%;
   • Nota acordata pentru activitatea de laborator - 40%;
   • Nota acordata pentru un referat de sinteza - 20%

Obiective curs:

Disciplina isi propune sa prezinte strategiile , metodele, tehnicile si instrumentele de proiectare si realizare a unui sistem sau aplicatii informatice in conexiune cu toate celelalte discipline tehnologice, de automatica si de calculatoare. Sunt prezentate atit aspectele teoretice cit si cele pracice ale implementarii sistemelor informatice. Se urmareste:
 • Cunoasterea metodelor de analiza a unui sistem informational in vederea proiectarii unui sistem informatic
 • Cunoasterea pricipiilor de baza, a etapelor si tehnicilor de proiectare a unui sistem informatic
 • Insusirea unor tehnici de implementare si exploatare a sistemelor informatice
 • Cunoasterea metodelor de realizare a documentatiilor specifice

Obiective laborator:

  Se urmareste insusirea principalelor proceduri destinate analizei si proiectarii sistemelor informatice in informatica industriala prin realizarea unei analiza de sistem in vederea informatizarii unui anumit sistem obiect (proces tehnic) la alegere.

Continut curs:

 1. Consideratii privind aplicatiile informatice. Terminologie;
 2. Principii generale de realizare a produselor informatice;
 3. Tehnologia de realizare a unui produs informatic;
 4. Cadrul tehnologic de realizare si intretinere a sistemelor informatice.
 5. Probleme actuale ale aplicatiilor sistemelor de management al informatiilor;
 6. Eficienta economica a unui sistem informatic;
 7. Documentatia tehnica a unui sistem informatic;
 8. Tendinte in realizarea sistemelor informatice;
 9. Exemple de proiectare a sistemelor informatice

Continut laborator:

Se urmareste insusirea principalelor proceduri destinate analizei si proiectarii sistemelor informatice in informatica industriala prin realizarea unei analiza de sistem in vederea informatizarii unui anumit sistem obiect (proces tehnic) la alegere. Vor trebui atinse urmatoarele puncte:
 1. Justificarea strategiilor, tehnicilor si metodelor folosite pentru conceperea si realizare proiectului de ansamblu si de detaliu.
 2. Proiectarea de ansamblu/detaliu a sistemului informatic
  • Analiza procesului tehnologic: descrierea procesului tehnologic (sistem obiect); stadiul informatizarii sau automatizarii procesului tehnologic.
  • Volumul de informatii, tipuri de informatii; masuratori ; semnalizari ; comenzi ; reglaje.
  • Functiile sistemului informatic; functii de achizitie si prelucrare de date ; functii de supraveghere, reglare comanda si protectie......etc
  • Structura sistemului informatic (arhitectura sistemului hard si soft);
  • Elaborarea documentatiei (proiectul de ansamblu/ detaliu).

Bibliografie:

 • Iliescu S.St., Fagarasan, Ioana , Pupaza, D. - "Analiza de sistem în informatica industriala", 142 pagini, Editura AGIR, Bucuresti 2006, ISBN 973-720-091-8
 • B. Blanchard, W. Fabrycky, Systems Engineering and Analysis, 4th Edition, Prentice Hall, ISBN 0131869779, 2005
 • R.Futrell, D.Shafer, L. Shafer, Quality Software Project Management, Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130912972
 • Iliescu S.St., Arsene P., Fagarasan Ioana, Pupaza D.- Analiza de sistem in informatica industriala, 124 p., ISBN 973-652-010-9, Ed.Printech, Bucuresti, 2000
 • Vasilescu P., Dunca V. Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Tehnica, Buc., 1984
 • Tardieu N., Pascat A. Conception d'un system d'information Ed. D'Organisation, Paris, 1990
Link-uri Web la care pot fi gasite materiale pentru documentare: http://www.shiva.pub.ro/C9.htm
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting