Baze de date

Anul III, aria curiculara comuna, semestrul I

Numar ore: curs 3 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs: Prof. dr. ing. Dorin Carstoiu
Titular laborator: Sl. dr. ing. Adriana Olteanu, as.ing. Alexandra Cernian
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Activitatea la laborator si proiect 30 puncte, examen partial 35 puncte, examen final 35 puncte. Pentru promovare la fiecare dintre activitati trebuie sa se obtina minim jumatate din punctaj. Media finala este media ponderata a punctajelor obtinute.

Obiective curs:

  Prezentarea principiilor de proiectare, stocare si manipulare a bazelor de date a metodelor de acces prin indexi si tehnici hash. Prezentarea modelului relational, a operatiilor algebrei relationale si a limbajului de definire si manipularea datelor SQL. Studiul comparativ al bazelor de date concentrate si a bazelor de date distribuite, caracteristici ale proiectarii si interogarii bazelor de date distribuite. Exemplificarile sunt facute pies platforme reprezentative (Oracle, Microsoft SQL, MySQL) fara sa restrictioneze utilizarea unui anumit mediu de baze de date.

Obiective laborator:

  Dobandirea abilitatii de a utiliza un mediu de baze de date, a abilitatii de a proiecta o baza de date si a crea programele de aplicatie. Se are in vedere formularea de cereri eficiente, ce nu incarca serverul, proiectare interfete, forms, reports. Se vizeaza atat aplicatii client server cat si aplicatii web.

Continut curs:

 • Definitii, clasificari, scurt istoric medii de baze de date.
 • Structura DataBase Management System.
 • Entitati, atribute, relatii, model entitate asociere, model relational.
 • Stocarea datelor in baze de date, medii de stocare, organizare.
 • Facilitarea accesului la date : indecsi (primar, secundar, grup, arbori B, arbori B+), tehnici Hash.
 • Algebra relationala : operatii Select, Project, Produs Cartezian, Join, functii.
 • Limbaje SQL : definirea structurilor de date (DDL), constrangeri, modificari structuri de date, constrangeri, interogari in baze de date (DML), subcereri, subcereri corelate, definire si manipulare view.
 • Definire forme normale, normalizarea bazelor de date.
 • Protectia si securitatea datelor in baze de date. 10. Aplicatii de baze de date client/server.
 • Aplicatii de baze de date web : arhitectura, tehnologii de realizare.
 • Baze de date distribuite : caracteristici, tehnici de executie a cererilor la baze distribuite ; descompunere, optimizare.
 • Studii de caz.

Continut laborator:

 • Familiarizarea cu medii de baze de date
 • Crearea structurii unei baze de date, manipularea constrangerilor.
 • Normalizarea si popularea bazei de date.
 • Utilizarea interogarilor simple.
 • Interogari cu subcereri.
 • Proiectarea interfetelor utilizator (forms).
 • Proiectarea rapoartelor.
 • Integrarea componentelor.
 • Testare si validare.

Observatie:

  Activitatea de laborator presupune participarea la ore si realizarea unui proiect care sa urmareasca toate aspectele tematicii de laborator si cerintelor de proiectare. Proiectul poate fi individual sau pentru proiecte de complexitate mare se poate lucra in grup de maxim 3 studenti. Fiecare membru al grupului are sarcina bine definita de catre cadrul didactic indrumator. La fiecare sedinta se prezinta realizarea etapei si la final proiectul este sustinut. Daca la proiect nu se obtin minim 15 puncte studentul nu poate participa la examen.

Bibliografie:

 • D. Carstoiu, "Tehnologia bazelor de date", Lit. UPB, 1993,
 • D. Carstoiu, Baze de date relationale, Editura Printech, Bucuresti, 2000;
 • D. Carstoiu si altii, DB2 Fundamente, Ed Agir 2006,
 • D. Carstoiu si altii DB2 Exercitii, Ed Agir 2006.
 • Fl. Radulescu, Limbajul PL/M Ed. Printech 2005.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting