Ingineria sistemelor complexe

Anul IV, specializarea A, semestrul II, cod curs S, pachet 2A1, disciplina 4

Numar ore: curs 2 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs: Prof. dr. ing. Liliana Dobrica
Titular laborator: Prof. dr. ing. Liliana Dobrica
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Activitatea la laborator, teme de casa/individuale - 6 puncte, examinarea finala (lucrare scrisa) - 4 puncte. Pentru promovare este necesara obtinerea a 50% din punctajul acumulat pe parcusul semestrului si a 50% din punctajul maxim total

Obiective curs:

  Cursul de ingineria sistemelor complexe este dedicat studierii metodelor, instrumentelor si tehnicilor pentru dezvoltarea sistemelor organizate distribuit si formate din sisteme (sisteme de sisteme). Principalele probleme in acest domeniu se refera la identificarea cauzelor complexitatii si tratarea acesteia prin solutii practice specifice. In prima parte a cursului sunt introduse caracteristicile definitorii ale sistemelor complexe si se discuta notiuni generale legate de inginerie prin tehnici de analiza, proiectare si testare a sistemelor software. Partea a doua este dedicata aspectelor complexitatii sistemelor distribuite din perspectiva programarii. Ultima parte trateaza ingineria sistemelor orientate pe servicii. In final se acorda atentie ingineriei securitatii la integrare.

Obiective laborator:

  Orele de laborator au drept scop fixarea si utilizarea in mod practic si aplicativ a notiunilor prezentate la curs. Structura orelor de laborator cuprinde prezentarea unui breviar de cunostinte teoretice (un "plus" fata de cele prezentate la curs, daca este necesar) si a unor exercitii si probleme cu rol de model, urmate de lucrul pe calculator al studentilor pentru formarea deprinderilor de aplicare a tehnicilor invatate pe mediile de dezvoltare a sistemelor sub UML si Java.

Continut curs:

 • Introducere in ingineria sistemelor complexe: Definirea notiunii de inginerie a sistemelor complexe, problematica, ingineria traditionala a sistemelor, sisteme de sisteme, definirea sistemelor complexe.
 • Tehnici de analiza, proiectare si testare a sistemelor software: Modele ale sistemelor, Metode de analiza si reprezentare a arhitecturilor software, Standarde de modelare pentru structura si comportament, Modelarea in UML si alte standarde specifice, Responsabilitati si principii in proiectare, Stabilirea vizibilitatii, Strategii de testare
 • Linii de produse software: Analiza si definirea domeniului, Reprezentarea si analiza arhitecturii de referinta, Managementul variabilitatii;
 • Aspecte ale complexitatii sistemelor distribuite: Complexitatea structurii taskului, Impredictibilitatea, Marimea complexitatii, Complexitatea haotica si algoritmica; Solutii de reducere a complexitatii; Strategii de auto-configurare, auto-optimizare si auto-reparare
 • Ingineria software centrata pe servicii: Servicii, Ingineria serviciilor, Dezvoltare software cu servicii, Arhitectura orientata pe servicii, Standarde pentru servicii Web
 • Ingineria securitatii: Concepte de securitate in contextul sistemelor complexe, aspecte de securitate la nivel de proiectare, analiza supravietuirii sistemului

Continut laborator:

 • Analiza si modelarea cerintelor prin diagrame de flux de date, diagrame entitate-relatie, cazuri de utilizare
 • Realizarea modelului conceptual al unui sistem
 • Metode de analiza a arhitecturii sofware a sistemului. Scenarii.
 • Aplicarea principiilor de cuplare si coeziune in proiectare
 • Masurarea complexitatii componentelor software
 • Dezvoltarea aplicatiilor software bazate pe componente
 • Dezvoltare aplicatiilor software orientate pe servicii.

Observatie:

  Activitatea de laborator presupune si realizarea unor teme de casa in echipa. Mai exista si teme individuale care trebuie predate, in forma scrisa, la datele stabilite de cadrul didactic indrumator.

Bibliografie:

 • Software Engineering, 8th edition. Ian Sommerville. Addison Wesley. 2006.
 • Using UML: Software Engineering with Objects and Components, Perdita Stevens si Rob Pooley, Addison-Wesley
 • Service Oriented Architecture, Thomas Erl, Prentice Hall, 2004
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting