Management de proiect - Stanescu

Anul IV, specializarea A, semestrul I

Numar ore: curs 3 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs: Prof.dr.ing Aurelian Mihai Stanescu
Titular laborator: Sl.dr.ing Mihnea Moisescu, Sl.dr.ing Ioan Sacala
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

 • Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor de licenta) :
  • Proiect: 40%
  • Activitate laborator: 10%
  • Verificare finala: 50%

Obiective curs:

 • Transferul de cunostinte si aptitudini privind metodologia clasica si respectiv, metodologia orientata Web de management de proiecte in domeniile:
  • Automatizari industriale
  • Industria serviciilor
  • Sisteme informationale pentru intreprinderea virtuala
  • Software engineering
 • Platforme moderne de suport pentru managementul proiectelor.
 • Criterii de alegere a produselor software de suport pt management de proiect (SAP, Oracle, IBM, Primavera, etc)

Obiective laborator:

Continut curs:

  Modulul 1: Managementul proiectelor

  Curs 1 Fundamentarea sistemica in domeniul Managemetului de proiect
  • Elemente fundamentale ale managementului de proiect
  • Concepte fundamentale in abordarea sistemica
  • Abordarea sistemica pentru MP : Business as a System, Project as a System
  • Taxonomie si ontologie in domeniul MP
  Curs 2 Managementul de scop si de timp
  • Definirea si planificarea scopului si obiectivelor
  • Identificarea grupurilor tinta (stakeholder)
  • Planul de realizare (Work Breakdown Structure)
  • Definirea si organizarea activitatilor
  • Metode de estimare a duratei proiectului
  Curs 3 Managementul financiar si de achizitii
  • Identificarea si estimarea costurilor
  • Realizarea unui plan de buget
  • Modalitati de planificare a achizitiilor si a subcontractarii
  • Modalitati de selectare a ofertantilor
  • Modalitati de contractare
  Curs 4 Managementul resurselor umane si al comunicatiilor
  • Identificarea resurselor umane necesare, modalitati de estimare
  • Formarea si managementul de echipa (Team Building, Team Operation)
  • Sistemul decizional si lidership
  • Modalitati de rezolvare a conflictelor
  • Planificarea mijloacelor de comunicare
  • Distributia informatiei si mijloace de raportare
  Curs 5 Managementul de risc si de calitate
  • Identificarea tipurilor de riscuri
  • Analiza calitativa si cantitativa a riscului
  • Modalitati de prevenire a riscurilor si de diminuare a efectelor
  • Modalitati de planificare pentru asigurarea calitatii
  • Modalitati de control al calitatii
  Curs 6 Monitorizarea evolutiei proiectului
  • Modalitati de evaluare
  • Modalitati de control si monitorizare
  • Modalitati de raportare
  • Managementul schimbarii organizationale
  Curs 7 Managementul proiectelor de cercetare, dezvoltare si inovare  Modulul 2: Managementul proiectelor informatice

  Curs 8 Ciclul de viata al proirctelor software - metode traditionale
  • Cascada, Spirala, V
  Curs 9 Ciclul de viata al proirctelor software - metode moderne
  • Incremental, Metode agile, Rational Unified Process
  Managementul de proiect classic vs managementul de proiect adaptiv

  Curs 10 Managementul de timp si de resurse umane pentru proiectele IT

  Curs 11 Managementul financiar si de calitate pentru proiecte IT


  Modulul 3: Managemetul proiectelor organizationale

  Curs 12 Modele organizationale
  • Intreprinderea Extinsa
  • Intreprindera Virtuala
  • Organizatia Virtuala
  Curs 13 Sisteme Informationale
  • Enterprise Systems (ERP)
  • Supply Chain Management Systems (SCM)
  • Customer relationship management (CRM)
  • Knowledge Management Systems (KMS)
  • Business Inteligence (BI/DSS)
  Curs 14 Managementul de proiect in retele colaborative
  • Fundamentarea teoretica a retelelor colaborative ca sisteme R@C/CNO
  • Arhitectura si modelul de referinta pentru retea colaborativa
  • Cadrul general de modelare al CNO
  • Interoperabilitate
  • Clasificarea proceselor de interoperabilitate

Continut laborator:

 • Modulul1: Managementul proiectelor
  • Prezentarea solutiilor software disponibile - posibilitatile ofertite de aceste solutii - software-urile selectate din anexa 1
  • Prezentarea generala si lucrul propriuzis cu solutiile software pt managementul de proiect: Microsoft Project (Server) / Primavera
  • Metode de secventiere a activitatilor: diagrame / liste de activitati: Work Packedge / Diagrame Pert / Diagrame Gant
  • Managementul de timp, cost, resurse: calcul diagrame
  • Managementul calitatii:Diagrame cauza efect, Diagrame de control, Diagrame de proce ,Diagrama Pareto
  • Managementul de risc

 • Modulul2: Managementul proiectelor informatice
  • Exemplificarea metodelor prezentate la curs: cascada, spirala, prototipare rapida, dezvoltare incrementala, metode agile, V
  • Calculul de timp, de resurse umane, si de costuri necesare folosind metode de estimare

 • Modulul 3 Managemetul proiectelor organizationale
  • Aplicatii sisteme informationale.

Observatie:

Bibliografie:

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge Third Edition an American National Standard ANSI/PMI 99-001-2004
 • J. O'Brien "Management Information Systems" McGrow Hill 2007
 • L. Camarinha Matos - Methods & Tools for Collaborative Networks Organization" Springer Verlag 2008.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting