Proiectarea dispozitivelor numerice

Anul II, specializarea Automatica si Informatica Aplicata, sem. II, curs obligatoriu

Numar ore: curs 3 ore/saptamâna, proiect 1 ora/saptamâna
Titular curs: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu, Prof.dr.ing. Dan Popescu
Titular laborator: Sl.dr.ing. Anton Silvia, Sl.dr.ing. Maximilian Nicolae
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

 • Aplicatie proiectata si realizata (proiect de an), pondere 40%
 • Examinare finala (scris, teorie si probleme), pondere 60%

Obiective curs:

  Cursul este definitoriu pentru specializarea Automatica si Informatica Aplicata prin faptul ca, preluând si extinzând cunostintele de algebra logica si electronica digitala formalizeaza metode, algoritmi si tehnici de analiza si sinteza a dispozitivelor, circuitelor si sistemelor numerice. Sunt introduse tipurile de baza de automate elementare, Sunt tratate cele doua clase de baza de automate finite: combinationale si secventiale implementate cu automate elementare (bistabili) si circuite standard: multiplexoare, decodificatoare, unitati aritmetice si logice, registre, numaratoare. Sunt introduse formalismele Mealy si Moore pentru automate secventiale, pe baza carora se prezinta metode de analiza si de sinteza. Cursul abordeaza proiectarea masinilor algoritmice de stare cu diferite implementari ale generatorului noii stari: porti universale, multiplexoare, decodificatoare, memorii cu adresare in format fix si variabil. Cursul prezinta solutii de implementare a automatelor finite cu dispozitive logice programabile de tip FPLA, FPGA.

Obiective proiect:

  Ansamblul aplicatiilor (proiectul de an) urmareste fixarea cunostintelor transmise la curs prin propuneri de implementare a unor clase de dispozitive numerice tipice: dispozitive de interfata a unitatilor de calcul cu periferice, automate pentru vânzari cu monede, testoare, dispozitive de acces la memorii comune in structuri multiprocesor, automate pentru jocuri, controlere de trafic.

Continut curs:

 • Elemente de algebra booleana.
 • Codificarea informatiei.
 • Implementarea variabilelor si functiilor logice.
 • Circuite logice combinationale (CLC).
 • Circuite logice secventiale (CLS).
 • Automate elementare - circuite basculante bistabile CBB.
 • CLS de baza pentru stocare, secventiere si contorizare.
 • Sinteza ASA.
 • Sinteza ASS.
 • Automate programabile algoritmice (APA).
 • Retele logice programabile (FPLX).
 • Implementari de automate finite cu familii de circuite logice programabile.

Continut proiect:

 • Prezentare tema de proiectare (una din urmatoarele):
  • Automat de vânzare cu monede
  • Controlul traficului intr-o intersectie
  • Controlul aprinderii la un motor cu combustie interna
  • Controlul portilor de garaj
  • Automat pentru control acces parcare
  • Controlul unei piste de bowling
  • Control de timing si secventiere pentru un sistem de achizitie de date
  • Generator de functii programabil
  • Controlul dispozitivelor de afisare alfanumerica
  • Dispozitiv de monitorizare in timp real a mentenantei preventive
  • Automat pentru jocuri (Blackjack)
  • Comanda pentru orga de lumini
 • Impunere performante
 • Recomandarea solutiei de implementare
 • Proiectare automat si asistenta in proiectare
 • Analiza stadiu de realizare
 • Predare proiect, analiza solutie de proiectare si tehnica de realizare a automatului
 • Validare solutie.

Observatie:

 • Cerintele minimale pentru promovare
  • predarea proiectului;
  • obtinerea a 50 % din punctajul total;
  • obtinerea a 50 % din punctajul verificarii finale.
  Calculul notei finale
  • 50-55 puncte-nota 5; 56-63-nota 6; 64-72- nota7; 73- 81- nota 8; 82-90 nota 9; 91- 100- nota 10

Bibliografie:


 • Agrawala, A.K. (1976), Foundation of Microprogramming. Architecture, Software and Applications, Academic Press, New York
 • Alfke, P. et al (1996), XILINX. The Programmable Gate Array Data Book, San Jose, California
 • Arbib, M.A. (1968), Algebraic Theory of Machines, Languages and Semigroups, Academic Press, New York
 • Bogart, T.F., Jr. (1992), Introduction to Digital Circuits, Glencoe Macmillan / McGraw-Hillwesterville, Ohio
 • Bolton, M. (1990), Digital Systems Design with Programmable Logic, Addison-Wesley
 • Borangiu, Th. (1993), Automate Secventiale si Programabile. Partea I: Microprogramare, Curs, Universitatea Politehnica din Bucuresti
 • Wakerly, J.F. (2002), Circuite digitale, principiile si practicile folosite in Proiectare, Ed. Teora, Bucuresti
 • *** (1992), Field Programmable Devices. Design Manual, Signetics
 • Documentatii de firma : Xilinx, Altera, Actel, QuickLogic, Lattice, Cypress Semiconductor, Atmel (Programmable Logic) si ChipX, NEC, Faraday, eASIC (Structured or Platform ASIC)
 • www.aldec.com/education
 • Site-ul cursului de PDN: www.pdn.cimr.pub.ro
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting