Prelucrarea informatiei

Anul I, specializarea Automatica si Informatica Aplicata, sem. I, curs optional

Numar ore: curs 2 ore/saptamâna, laborator 1 ore/saptamâna
Titular curs: Prof. dr. ing. Valentin Sgârciu
Titular laborator: drnd.ing. Catalin Cosoi, drnd.ing. Vlad Hutanu
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  Activitatea la laborator (prezenta + referate) 20 puncte, tema de casa 20 puncte, verificarea intermediara (scris) 30 puncte, verificarea finala (scris) 30 puncte.

Obiective curs:

  Insusirea cunostintelor de baza privind prelucrarea informatiei, particularitatile si performantele sistemelor de prelucrare a datelor experimentale. Prelucrarea statistica a datelor experimentale. Metode de estimare a parametrilor pentru datele experimentale. Estimarea parametrilor tipici de regresie. Verificarea ipotezelor statistice. Orientarea catre problematica prelucrarii datelor informationale, cu precadere prin folosirea de tehnici bazate pe statistica matematica pentru analiza si interpretarea datelor.

Obiective laborator:

  Aplicatii de laborator pentru aprofundarea notiunilor prezentate în cadrul orelor de curs, bazate pe folosirea unor utilitare (Matlab, Statistica), desfasurate integral prin utilizarea calculatoarelor numerice.

Continut curs:

 • Concepte generale si terminologie
 • Prelucrarea datelor experimentale
 • Metode de estimare a parametrilor
 • Dependenta stochastica
 • Verificarea ipotezelor statistice

Continut laborator:

 • Prezentarea generala a pachetului de programe Matlab
 • Metode si algoritmi pentru predictia de date
 • Metode si algoritmi pentru studiul erorilor reziduale
 • Metode grafice de caracterizare a datelor statistice
 • Metode si algoritmi pentru caracterizarea seturilor de date statistice

Observatie:

 • Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor de licenta):
  • Laborator: maximum 20 puncte;
  • Tema de casa: maximum 20 puncte;
  • Verificare intermediara: maximum 30 puncte;
  • Verificare finala: maximum 30 puncte.
 • Cerintele minimale pentru promovare
  • predarea si sustinerea temei de casa - minimum 10 pucnte;
  • promovarea laboratorului - minimum 10 puncte;
  • promovarea verificarii intermediare - minimum 15 puncte;
  • promovarea verificarii finale - minimum 15 puncte;
  • obtinerea a 50 % din punctajul total;
 • Calculul notei finale
  • Prin rotunjirea punctajului final, dupa cum urmeaza: 50-55 puncte - nota 5; 56-64 - nota 6; 65-73 - nota 7; 74-83 - nota 8; 84-93 nota 9; 94-100 - nota 10)

Bibliografie:

 • S.Guiasu - Teoria informatiei, EDP, 1982.
 • V.Sgârciu - Prelucrari de date, Ed.Matrixrom, 1998.
 • V.Sgarciu, C.Soare, M.Anghel - Prelucrari de date - aplicatii, Ed.POLITEHNICA Press, 2004.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting