Programarea calculatoarelor

Anul I, sem.I, cod curs F

Numar ore: curs 3 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs: Prof. dr. ing. Daniela Saru
Titular laborator: Conf.dr.ing. Stefan Mocanu, SL.dr.ing Iulia Iacob
Numar puncte de credit: 5

   

 ATENTIE: REFACERE DISCIPLINA, AN UNIVERSITAR 2019-2020

    

 Modalitatea de apreciere si notare

 
 • Activitatea la laborator (50%): rezolvarea de probleme prin scriere de programe pe calculator si lucrari scrise pentru verificarea cunostintelor.
 • Examinarea finala (50%), sub forma de examen sustinut pe calculator sau lucrare scrisa. Pentru participarea la examinarea finala este obligatorie obtinerea a cel putin 50% din punctajul corespunzator activitatii de laborator.
 • Pentru promovare este necesara obtinerea a cel putin 50% din punctajul asociat fiecareia dintre cele doua categorii de activitati (laborator, examinare finala).
 • Obiective curs:

  Crearea abilitatii de proiectare a aplicatiilor software si de utilizare a unui limbaj de programare in corelatie cu mecanismele de lucru la nivel hardware, astfel incat studentii sa constientizeze interactiunea hardware-software si sa o foloseasca in mod corect si eficient. Prezentarea unor algoritmi, structuri de date si metode de prelucrare a acestora precum si a caracteristicilor definitorii pentru programarea structurata si programarea modulara.

  Obiective laborator:

  Crearea deprinderii practice de a folosi notiunile prezentate la curs in realizarea unor programe, pe calculator. Structura orelor cuprinde prezentarea unui breviar de cunostinte teoretice (un "plus" fata de cele prezentate la curs, daca este necesar) si lucrul cu studentii pe calculator. Deoarece, la inceputul semestrului, relatia "student - cunostinte de programare" are un pronuntat caracter de eterogenitate, scopul final este omogenizarea acesteia, la un nivel calitativ cat mai inalt.

  Continut curs:

 • Algoritmi si limbaje de programare.
 • Tipuri de date.
 • Operatori si expresii. Instructiunile limbajului C.
 • Tipul tablou (masiv).
 • Functii definite de catre programator.
 • Relatia "Pointeri - tablouri - functii".
 • Tipul structura.
 • Siruri de caractere si prelucrarea acestora.
 • Prelucrarea fisierelor.
 • Notiuni de programare avansata.
 • Continut laborator:

 • Notiuni de baza privind lucrul pe un sistem de calcul.
 • Tipuri standard
 • Instructiuni de baza.
 • Tipul tablou.
 • Functii si recursivitate.
 • Functii si date de tip tablou.
 • Pointeri si alocare dinamica a memoriei.
 • Tipul structura.
 • Siruri de caractere.
 • Fisiere.
 • Proiectarea programelor mari.
 • Observatie:

  Activitatea la laborator genereaza un punctaj care se obtine pe baza rezolvarii de probleme prin scriere de programe pe calculator si prin lucrari scrise, de verificare a cunostintelor. Ponderea fiecareia dintre cele doua tipuri de activitati este stabilita de catre cadrul didactic indrumator (si comunicata studentilor cel tarziu in cea de-a doua saptamana a semestrului) in functie de nivelul de cunostinte pe care il au initial studentii. Acest nivel difera de la serie la serie si de la an la an, motiv pentru care este necesara o strategie flexibila.

  Bibliografie:

 • Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie ,"The C Programming Language"- 2nd edition , Prentice Hall, 1990.
 • Daniela Saru, “Programarea calculatoarelor. Note de curs”, Editura Printech, Bucuresti, 2011
 • Daniela Saru, Stefan Mocanu, "Programarea calculatoarelor. Teorie si aplicatii. Partea I", Editura Printech, Bucuresti, 2011
 • http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/ - Documentaţii aferente grupului de lucru pentru standardul ISO/IEC 9899 - limbajul C
 • Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
  Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting